تفصیل در بستر یس...

یا محیی

با سلام خدمت تمامی دوستان،

تقاضا می شود انواع تفصیل در سوره مبارکه یس را بررسی نمایید و بین انواع آن تفکیک قائل شوید. همانطور که بحث شد، تفصیل نوع اول تفریعی به معنای موضوعات فرعی نسبت به موضوع اصلی (احکام)می باشد که آن را در دسته آیات 1 تا 12 سوره و در برخی دسته های دیگر دیده می شود. تفصیل نوع دوم تمثیلی نام داشته که با استفاده از مثل مطلب معقول را محسوس می نماید. آیات 13 تا 32 نیز در برگیرنده این نوع تفصیل می باشند که البته تفصیل در نظام انسانی نیز می توان آن را در نظر گرفت.

این سیر را با ادامه مطالعه سوره پیش برده و بدون مطالعه جزوه به انواع مختلف تفصیل برسید. انشاءالله گردان به حق حضرت زهرا مشمول فاطریت و تحول شوند...

لسانی

پ.ن. ما هنوز شیرینی آقای سجاد باقری و یوسف علایی را نخورده ایم...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید