چقدر دل به طارق های آسمانی داده ایم....

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها

هنگامی که نجوم در آسمان پیدا می شوند می توان آسمان را فهمید ، آسمان با نجومش با معنی می شود و این که آسمان و نجوم و...را نمی توان به حق مطلبشان دست یافت اما پس ما را چه کار با راهی پرستاره در آسمان؟ نزول نعم الهی که از آسمان می آید را دیده ای؟

این که روی زمینی ببارد و این که روی زمین دیگری نبارد را چطور؟ موت و حیات زمین بسته به نفوذ باران الهی و نعم دیگر است. شاید به خاطر این است که سنگ همیشه سنگ می ماند و سبز نمی شود، نفوذناپذیر است، نرم نیست ، خاک نیست، تسلیم در برابر نفوذ آب نیست ،سنگ می ماند. آیات ما را بس نیست که لیاقت ما رشد است. و بس ما را که رشدی از ماء دافق به موجودیت داشته ایم؟ ما را کافی است؟ یعنی این که از زمین هم که رشد می کند و سبز می شود و بار خود را می دهد کمتر هستیم؟ ما هم رشد می کنیم اما بار چه؟ بار چه داده ایم ؟ سبز شده ایم؟

 و قولی که فصل است بین موت و حیات ،قولی که یک طرفش ماء دافق ماندن و گندیدن است و طرف دیگرش پیمودن راه است، قولی که خشک ماندن و سبز شدن زمین را می سازد. قولی که راه رفتنی و نرفتنی را می سازد..تو خودت بگذر از این که مسیرت را این طور پیمودم که تعابیرم به این شکل در صفحه ی ذهنم نقش می بندد..ما را به آن طور که می خواهی در راه بیاور و راهمان ببر...

/ 3 نظر / 13 بازدید
رجبعلی

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها ان ‌شاالله مقبول حضرت علمدار باشد این عریضه

شهيدزاده

اللهم صل علي محمد و آل محمد به اميد استمرار فيض بردن از نعمات الهي از آسمان و آسمانيان در اينجا و هر کجا.