سکانس دوم-مباحثه کتابهای تدبر

یا هادی

با تشکر از دوستانی که با دقت و تامل زیاد کتاب را مطالعه نمودند. ازهمه درخواست می کنم تا انتهای سوره مبارکه نصر(از فلق تا نصر) را مطالعه نمایید. افرادی که سرعت پایین تری داشته و زمان بدانها اجازه نمی دهد خواندن تنها یک درس الزامی ست.

خوب است جملات های لایت شده خود را مشخص نمایید و برای سایرین در حین مباحثه قرائت کنید. با توجه به شروع کلاس مقدمات تدبر جدید، مباحثه از ساعت 8 تا 9 صبح پنج شنبه آغاز می گردد. در ساعت بعد می توانید در صورت علاقه در کلاس ساختار وجودی انسان شرکت نمایید. ادامه مباحثه تا ساعت 12 به عهده خود شما می باشد. در نهایت رفع اشکال در بازه 12 تا 13 انشاالله انجام خواهد شد.

با تشکر

لسانی

/ 0 نظر / 43 بازدید