میهمانی سوره ی مزمل در خاکریز گردان علمدار

بسم الله الرحمن الرحیم

میهمانی سوره مبارکه مزمل (علیه السلام) ، پشت خاکریز گردان علمدار .

شبِ تو روشن است اگر سیستم نیاز و تعهد در وجودت چنان فعال باشد که دغدغه‌‌مند فردا- روزِ تاریک باشی.

این بار مربی عالم برای خشم شب زدن، آتش را به کار گرفته است تا سنگینی پلک‌های تو را که مسئولیتت را کافرند و گلوی بیداری‌ات را می‌فشارند به قیام وا دارد.

تو را یاد‌آور می‌شود که به زودی رخداد ثقیلی در انتظار توست که اگر از در تکذیب و سرکشی در‌آیی، نکور و جحیم تو را در خود خواهد پیچید، بدان‌گونه که یجعل الولدان شیبا[1] (آیه 17).

حال که شب، تو را در نیاز و مسئولیتت استوار و قائم ساخت، زمان آن رسیده است که در میدان روز، وکالت رب مشرق و مغرب را خواهان شوی و در ذکر نام واحدش از غیر او رهایی یابی و شانه‌های مسئولیتت مستعد همراهی ثقیل‌تری گردد.

تاثیر قیام لیلت را در نسبت دغدغه‌ی صلات و زکات و قرض نیکویِ نهارت به نظاره بنشین، و قدرت اختیارت را در تداوم انجام یا ترک آنها سنجش کن که :‌ ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا[2] (آیه 19).

مربی بر شرق و غرب وجود تو اشراف دارد و متناسب با قدر و توان تو امر می‌کند و ضعف تو را در احصاء نیازت علم دارد و آنرا بر تو بخشیده است و در شرایط بیماری و سفر و جهاد دستور واحدی دارد که : فاقروا ما تیسر من القرآن[3]

بخوان و بخوان و بخوان تا آنجا که نسخه‌ای ناطق شوی از ثقل کلام وحی چون رسول و همراهانش صلوات ا... علیهم اجمعین.

 

[1]   شما اگر کفر بورزید چگونه مى توانید از عذاب قیامت خود را کنار بکشید روزى که کودکان را پیر مى کند.

[2]  و این محققا تذکر است پس اگر کسى خواست مى تواند راهى به سوى پروردگارش اتخاذ کند.

[3]  در حقیقت ، پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند ، نزدیک به دو سوّم از شب یا نصف آن یا یک سوّم آن را [ به نماز ] برمی خیزید ، و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند. [ او ] می داند که [ شما ] هرگز حساب آن را ندارید ، پس بر شما ببخشود ، [ اینک ] هر چه از قرآن میسّر می شود بخوانید. [ خدا ] می داند که به زودی در میانتان بیمارانی خواهند بود ، و [ عدّه ای ] دیگر در زمین سفر می کنند [ و ] در پی روزی خدا هستند ، و [ گروهی ] دیگر در راه خدا پیکار می نمایند. پس هر چه از [ قرآن ] میسّر شد تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبی برای خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت. و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است.(آیه 20) 

 

 نوشته شده توسط: رزمنده ی خاکستری

/ 1 نظر / 12 بازدید
معراج

بسیارعالی وشیوا.تشکربرادر