یا رسول الله نظری...

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها

عذاب سوره ی مزمل جایی برای نفس کشیدن برای انسان نمی گذارد، تماما شرم است و گرفتاری و خواری به خاطر همین است که نوشتن متن در باب سوره مزمل را از این اینجا شروع کردم. در بروزات این جماعت، تکذیب خودنمایی می کند، آن هم تکذیب نعمت، حال نعمت سوره چیست؟ و تکذیب آن چه چیز؟ ....به رسول ندا داده می شود که ای کسی که فکر و ذکرت شده هدایت گمراهان و از راه خارج شدگان دیگر شب و روزت هم باید حال وهوای همین دل مشغولی ات را داشته باشد. بی قراری رسول ما که میبینی و شاهد هستی بر همه ی تکذیب کنندگان و میبینی عاقبتشان را؟ و چگونه می توانی تحمل کنی که از خوف آن روز مهیب یک روزه پیر شوند. تو از خودشان حریص تری به هدایتشان، آخر تو طبیبی و مزمل، از ذهنت بیرون نمی رود شرمساری و به بند کشیده شدن تکذیب کنندگان راهت و به خاطر همین از آنها دور می شوی ولی فکرت پیش آنهاست و همین است که هجر جمیل تو از آنها را میسازد...چه نعمتی بالاتر از این رسول می خواهند و چه گناهی بالاتر از تکذیب این نعمت؟ گویی طعامی که فرستاده اند برای رشد تو بشود اسباب مرگت آخر این تکذیب نعمت چه مسلکی است..تکذیب نعمت آن موقع لمس می شود که عصیان و نافرمانی از رسول در پی گرفته می شود، عصیان از رسول، انجام آنچه نباید است، بروز غیر حقیقت است و اما فقط این رسول است که می تواند لقمه لقمه در دهانت قول ثقیل بگذارد و دستانت را آرام بگیرد و بلندت کند تا بتوانی در عرصه بندگی به اندازه ای که از ترتیل قرآن رسول بهره بردی قرائت قرآن داشته باشی....و اما یادت باشد که فقط رسول است که با ترتیل قرآنش بریدن از غیر رب را یادت می دهد تا تو هم به اندازه ای که بزرگ شدی در همه ی کارهایت قرائتی داشته باشی تا تو هم انقطاعی به سوی ربت داشته باشی... و یادت باشد که فقط رسول است که با ترتیل قرآنش به تو یاد داد که با قرائت قرآنت در هر کاری ربوبیت رب خودت را فراموش نکنی  و به واقع او را همه کاره ات دانی...پس پناه بر خدا از این تکذیب نعمت که تماما شرم و خواری است....

واستغفار و اقامه ی نماز و ایتاء زکات و قرض الحسنه را گذاشتند برای همه کسانی که دوست دارند در جرگه ی الذین معک باشند و امید به گرد پایت بستند....ای طبیب قلوب ای رسول خدا...

نوشته شده توسط: علایی

/ 0 نظر / 8 بازدید