تقدیم به ساحت پیامبر صلی الله علیه وآله

یا لطیف

تقدیم به ساحت مطهر حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) 

 فیضان رحمت الهی در شبی مبارک انزال کتابی مبین را مقدر میسازد

 همانا پروردگار او سمیع و علیم است

 گویی نجوای رسولش را اجابت میکندبرای پیوند دادن قلب ها با ملکوت، برای رساندن نفس ها به مقام امین،  به فوز عظیم...

 و چه خوش عاقبتی است همنوا شدن
با رسولی کریم که رد پای کرامتش را میتوان در لسان روانش و روان مبینش نظاره کرد

 رسولی که امانتدار الهی است و عبادالله را در امن ترین منزلگاهها رهنمون میسازد

 رسولی که منشاء خیر و صلاح و رستگاری است

 بزرگ پیامبری که چشمۀ احسانش را برای خلق مبین ساخت تا با اتصال به منبع خیرش و کتاب سراسر نورش، احیاگر زمین آدمیان باشد

اوست که راز ماندگار شدن در عالم قدس و طهارت را با تجلی کتاب الهی به
خلق تعلیم داد

 انذار او آب حیاتی است که نازل کنندۀ خیرات و برکات  بر سموات و ارض است

 ای وای اگر فطرتی بر گل نشیند
، دلی بی عاطفه شود، گوشی نشنود، چشمی نبیند..

 آنهایی که بودن و نبودن رسول برایشان فرقی نداشت

 آنهایی که با شب انسی نداشتند

 آنهایی که خود را از خیر  و برکت بی نصیب کردند، آب زلال را آلوده کردند،کوثر را تکاثرکردند

 آنهایی که نعمت را نقمت کردند

 آنهایی که به دنبال لهو و لعب،رسول را تنها گذاشتند و از او دور شدند

  آنهایی که هیچ مخلوقی از غرق شدننشان اندوهگین نشد

 چه بد عاقبتی است محرومیت از نور،نصرت و رحمت الهی

 مثل قلبهای این آدمیان مثل تنگی می ماند که دهانش پشت به آسمان شده است آن تنگی که به سمت آسمان بوده و قطرات باران را میگرفته حالا هرچه قدر هم در شب قدر باران بیاید یک قطره هم در تنگ نمیرود و همه اش در پشت تنگ جمع میشود

 ای وای  فطرتی بر گل نشیند چشمی نبیند گوشی نشنود دلی بی
عاطفه شود...

عزیز پیامبرا! میخواهیم بیدار شویم میخواهیم بینا شویم شنوا شویم

میخواهیم به حیات برسیم و تویی حقیقتی که حیات ما را باقی میکند، جاری
میکند، حی میکند و عقبی میکند

میخواهیم با حیات، لیل و نهار پیدا کنیم لیل برایمان معنادار شود نهارشکوفا شود

میخواهیم باهجرت از همه گناهان دلمان را میهمان قول ثقیل کنیم، چشممان
را آشنای قرائت قرآن کنیم و پایمان را در راه انذار و تکبیر خدا وقف کنیم

ای پیامبر رحمت آفرینمان! 

به راستی تو همان سرچشمه رحمتی هستی که با اتصال به تسبیح و حمدت لیل و نهارهایمان را یوم الله میسازی

 نوشته شده توسط : سجاد باقری

/ 2 نظر / 10 بازدید
رجبعلی

بسیار عالی نوشته شده