بهره ای از هدایت...

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  • اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها

  • علم و توجه داشتن برای تشخیص اینکه در حال حاضر چه حکمی بر ما واجب است بسیار اهمیت دارد در واقع در بیان بهتر علم و توجه به اینکه از همراهی با رسول عقب نمانیم .این مستلزم این است که تسلیم و مطاع امر رسول شویم تا اقتضای استخلاف در ارض و دیگر وعده هایی که خداوند به مومنین در قرآن داده را داشته باشیم واین مهم بدست نمی آید مگر با اجرای کامل دین در تمام شئون زندگی امان تا آنجا که  ورود و خروجمان از خانه هم حساب داشته باشد..این که نخواهیم خالصانه حکم خدا را قبول کنیم چیزی جز ضرر برای ما در پی ندارد زیرا به نسبت کوتاهی و شانه خالی کردن ما در همراهی با رسول نورمان کم میشود چون رسول نور مطلق است خالصانه در راه معبود نور شده است و زندگی و عمر خود را برای اشاعه ی این نور گذاشته است و می خواهد که عالمیان را از ظلمت درآورد ولی عالم روشن نمی شود مگر به شاء خودشان...روشن شدن مسیر خود را دارد، نمی شود عمل کرد و حتی قدم برداشت آنگونه که نفست می خواهد..روشن شدن مسیر خود را دارد و مرحله ی اول آن شناخت نور است وظلمت و چون این معرفت به دست آمد خود به خود انسان به سوی نور کششی و جذبی پیدا می کند..بعد از آن سائل میشود به نور و فراری از ظلمت..دیگر می داند که برای رویت و زندگی کردن نور می خواهد، پس عالم را که مخلوق نور مطلق است را به دیده ی خود می گذارد و نور می گیرد به سبب آیات بیناتی که پروردگار از فضل و رحمتش برای بندگانش از خود گذاشته است...برای اینکه جنس نور خدا لمس بشود و درک بشود چند جزئی از وجوه انوار الهی در جزء جزء عالم بایستی توجه ویژه ای داشت..به سبب قدرت نور خداوند است که آب می تواند تبدیل به موجودات گوناگون شود...همین آب باعث رشد کردن آن موجودات میشود..آن چنان نور پروردگار در عالم محیط شده است و نفوذ پیدا کرده است که در صورت فقط اراده کردن بر اینکه می خواهم بر مبنای نور تو زندگی کنم در نور غرق می شوی..این اتفاق بستگی دارد به این که ما چه می خواهیم باشیم..اگر شاءمان طلب نور باشد آنوقت آواز پرندگان هم می شود حجتی بر تسبیح تمام عناصر عالم برای خداوند..آنوقت بهره مان از اینکه روز و شب می شود فقط غروب و طلوع آفتابش نمی شود، بلکه ترسان می شویم و می ترسیم از لحظه ای که از ذکر خدا مغفول بمانیم زیرا شب دیده ایم..میدانیم در شب ماندن یعنی از زندگی ساقط شدن..قدر می دانیم برای روشنایی زیرا اجل دارد این میدان نور گرفتن..بعد از این اضطرار، خداوند هدیه ای از سر فضلش و رحمت واسعه اش برای سالکان و مضطران می فرستد و او را رسول خود معرفی می کند و می گوید هرکه طالب نور است او را همراهی کند اوست که نور می گوید و آنچه می کند عین نور است  و آنچه برآن است نور است...و در این میان جماعتی که نخواستند معرفتی پیدا کنند به تو که نور مطلقی.. فاسق شدند و از مسیر نورانی بندگی تو بیرون شدند..و ظالم شدند اول به خودشان زیرا ظلمت را برگزیدند به عنوان بستری برای زیستن...و بیتشان میشود ظلمات...

  • نوشته شده توسط : یوسف علایی

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
رزمنده خاکستری

به نام خالق بی همتا بسیار خوب بود یوسف جان هر چه به انتهای متن میرسیم بیان شما نور بیشتری میگیرد... بخشهایی از متن کمی فشار فهم دارد. مثل اونجایی که فرمودید « به سبب قدرت نور خداوند است که آب می تواند تبدیل به موجودات گوناگون شود» اگر لازم هست برخی جاها به آیه یا حدیث مورد نظر هم اشاره ای داشته باش یک نکته هم در مورد قالب بندی دارم . لطفا از اینتر زدن و قلم درشت در مواردی که نیاز هست استفاده کن . به قول خودمون دستی به سرو روی متن بکش این کار میتونه چشم و حواس خواننده را بیشتر با متن همراه کنه شاد و سربلند باشی برادر