قلب تپنده...

یا محیی

با سلام بنا بر مباحثه بر روی سوره یس در این هفته به صورت مجازی داریم. از دوستا خواهش می شود علاوه بر ارسال متون خود ذیل سوره مبارکه فصلت، در مباحثه در قسمت نظرات حضور فعال داشته باشند.

سوال  را این گونه مطرح می کنم، به نظر شما چرا این سوره قلب قرآن است؟ مولفه احیا که توسط این سوره بر انسان افاضه می شود چیست؟ چه انسانی مرده است؟

پ.ن. این خط ممتد مرگ را به حیات تبدیل کنید با رفت و آمد به وبلاگ ... شوک 1000 ژول... بییییییییییییییب... منتظر ضربان قلب شما هستیم.

لسانی

/ 1 نظر / 12 بازدید
رزمنده خاکستری - حامد باقری

احتمالاً راز آن این است که مقصود اصلی انبیاء علیهم السلام تنبّه دادن مردم به عقاید سه‌گانه است ؛ عقیده‌ی توحید ، نبوّت و معاد که امامت هم تداوم بخش نبوّت است ! این عقاید ثلاثه مربوط به قلب انسان است، «احکام» مربوط به بدن و «اعتقاد‌ات» مربوط به قلب . همان گونه که قلب، حیات جسمانی انسان را تأمین می‌کند، این عقاید سه‌گانه هم حیات دینی انسان را تأمین می‌کند. اگر عقاید ثلاثه نباشد، به طور مسلّم دین انسان ، حیاتی ندارد! خود نماز و حرکت بدن به تنهایی ارزشی ندارد، امساک معده از غذا ارزشی ندارد ؛ انفاق کردن فقط بخشیدن مال و دارایی نیست. اگر تمام این اعمال از اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد منبعث شود، ارزش پیدا می‌کند! بنابراین عقاید سه‌گانه در دین انسان، کار قلب را انجام می‌دهد، آن طور که قلب در بدن عامل حیات است، عقاید ثلاثه هم در دین انسان، عامل حیات است. در تمام سوره‌های قرآن، به توحید و نبوّت و معاد اشاره شده است، ولی در سوره یاسین، این سه عقیده یعنی اعتقاد به توحید، نبوّت و معاد، به نحو جامع و بالغ آمده است و احتمالاً به همین علّت سوره‌ی یاسین در قرآن مثل قلب است در بدن انسان.