عیدی

یا مقلب القلوب

به اعضای همه گردان تکلیف شرعی ست تا سوره فصلت را در طول ایام عید مطالعه کرده و آن را دسته بندی نمایند. سر ستون های جدول آیات ابتدایی می باشند تا جایی که موضوع آیه عوض شود و نیاز به افزودن یک ستون می باشد. پس از اتمام جدول آن را تحلیل عرضی و طولی نموده و گزاره هایی استخراج نمایید.

ارزیابی ما از عملکرد شما در قالب متن ارسالی حول سوره فصلت در ایام عید برای وبلاگ می باشد.

لسانی

پ.ن: آقای ایمانزاده،سجاد باقری، برادران سادات حسینی، خدادادی لازم به ذکر مجدد نیست که تکلیف شرعی را تکرار کنیم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
حامد

سلام.چشم.دارم روش کار میکنم.